จ่อเสนอ รัฐบาล ขยาย วีซ่า 45 วัน อธิบดีควบคุมโรค ยัน เชียงใหม่ เอาอยู่

จ่อเสนอ รัฐบาล ขยาย วีซ่า 45 วัน อธิบดีควบคุมโรค ยัน เชียงใหม่ เอาอยู่

คณะกรรมการเฉพาะกิจ เตรียมทำการเสนอให้ รัฐบาล ทำการขยายต่อระยะเวลา วีซ่า นักท่องเที่ยวเพิ่มจาก 30 วันเป็น 45 วัน ทางด้านของอธิบดีกรมควบคุมโรคนั้น ได้ยืนยันว่า จ. เชียงใหม่ และเชียงรายนั้น ยังคงปลอดภัยต่อการท่องเที่ยวคณะกรรมการเฉพาะกิจ 

ได้เตรียมทำการเสนอแก่นายกรัฐมนตรี และ รัฐบาล ในการขยายต่อระยะเวลา วีซ่า นักท่องเที่ยวเพิ่มเป็น 45 วัน โดนคาดว่าจะสามารถจูงใจให้นักท่องเที่ยวมากันเพิ่มขึ้น ทางด้านของอธิบดีกรมควบคุมโรค ก็ได้ให้ความมั่นใจว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัด เชียงใหม่ และเชียงรายนั้น อยู่ภายใต้การควบคุม รวมถึงมีความปลอดภัยในการท่องเที่ยวอีกด้วย

โดยพล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ สมช. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ได้มีการประชุมคระกรรมการเฉพาะกิจ ในการติดตามสถานการณ์การติดเชื้อโคโรน่าไวรัส (Covid-19) จากการที่มีผู้ติดเชื้อลักลอบเข้าประเทศจากช่องทางธรรมชาติ บริเวณอำเภอแม่สาย จ.เชียงราย รวมไปถึงมาตรการผ่อนคลายให้แก่นักท่องเที่ยว ผ่านการอำนวยความสะดวกด้านวีซ่านักท่องเที่ยว

ภายหลังจากการประชุม น.พ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้กล่าวว่า ในเวลานี้ได้พบจำนวนของผู้ติดเชื้อจากผู้ที่ลักลอบเข้าประเทศทั้งสิ้น 32 ราย โดยมี 2 รายที่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศ เนื่องจากมีประวัติในการสัมผัสใกล้ชิดกับพาหะ โดยได้มีการดำเนินการคุมเข้ม และสืบสายโรค นอกจากนี้ก็ได้มีการประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคงในการเฝ้าระวัง และจัดการไม่ให้มีการผ่านทางในช่องทางธรรมชาติได้อีก

พร้อมกันนี้ได้ทำการยืนยันว่าในจังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย และจังหวัดใกล้เคียงในภาคเหนือนั้น ยังคงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดี และมาตรการคุมเข้ม นอกจากนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากพื้นที่ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมาเพิ่มเติม จึงขอให้อย่ากังวลในสถานการณ์ดังกล่าว และสามารถมาท่องเที่ยวในจังหวัดได้อย่างสบายใจ แต่ก็ขอให้คงมาตรการต่าง ๆ เอาไว้ด้วย

ทางด้านของนายจาตุรนต์ ไชยะคำ รองอธิบดีกรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้มีการกล่าวว่า นายกรัฐมนตรี มีนโยบายสั่งการให้ทางกระทรวงต่างประเทศ เร่งดำเนินการผ่อนคลายมาตรการในการเดินทางเข้าประเทศของนักท่องเที่ยว ทางกระทรวงจึงได้ดำเนินการเสนอให้อนุญาตนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ โดยต้องผ่านการตรวจ 56 ประเทศ ให้สามารถขยายต่อวีซ่าได้ 45 วัน เพื่อชดเชยจากระยะเวลากักตัวทั้งหมด 14 วัน

ทั้งนี้ก็มีความมั่นใจว่าทางกระทรวงสาธารณสุขจะสามารถควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดได้ และแนวทางที่จะเสนอนั้นจะเพิ่มยอดนักท่องเที่ยวจากเดิม 10,000 คนต่อเดือนเป็น 20,000 คนต่อเดือน ซึ่งถ้าหากนายกได้มีการอนุมัติแล้วนั้น จะขอให้มีผลบังคับใช้ได้ในทันที

กรมทางหลวง เร่งปรับแบบ Motorway โคราช คาดว่าเสร็จใน ธ.ค. นี้

กรมทางหลวง ได้มีการเร่งให้ดำเนินการปรับแบบผังเส้นทางด้วยกันทั้งหมด 17 ตอนของโครงการ Motorway สายบางปะอิน-นครราชสีมา M6 และสายบางใหญ่ – กาญจนบุรี M9 ที่จะมีการตัดผ่านจังหวัด โคราช ซึ่งประเมินกรอบวงเงินที่ต้องขอเพิ่มไม่เกิน 6.8 พันล้านบาท และคาดว่าจะดำเนินการเสร็จไม่เกินภายในเดือนธันวาคมนี้

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) โครงการมอเตอร์เวย์ทั้ง 2 สาย ว่าในส่วนของเส้นทางสาย บางปะอิน-นครราชสีมา M6 นั้นยังคงติดปัญหาในการปรับแบบของเส้นทาง ที่ปัจจุบันได้มีการเชิญหน่วยงาน และผู้เชี่ยวชาญจำนวนมาก มาร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง และพื้นที่ที่จะทำการปรับทั้ง 17 ตอน

โดยในการดำเนินการนั้นจะทำการยึดเหตุผลประกอบการพิจารณาด้วยกันทั้งหมด 4 ประการได้แก่

รูปแบบการประกวดราคาโครงการฯ ปี 2558-2559 ไม่สอดคล้องกับแบบที่วางไว้ในปี 2555

สภาพธรณีวิทยาที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ชั้นดินและชั้นหินที่แตกต่างกันออกไป

เงื่อนไขการขอใช้พื้นที่ผ่านหน่วยงานต่างๆ ของโครงการ เช่น บริเวณคลองชลประทาน จำเป็นต้องปรับความสูงของสะพานให้มีความยาวเพิ่มขึ้น

การเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินโครงการ

ทั้งนี้หากมีการพิจารณาปรับแบบแล้ว พบว่าพื้นที่บริเวณใดที่สามารถปรับลดพื้นที่เพื่อช่วยในการประหยัดงบประมาณได้ ก็จะมีการนำเสนอข้อเสนอดังกล่าว พร้อมทั้งข้อสรุปที่ได้จากการพิจารณาทั้งหมด ให้แก่ทางกระทรวงคมนาคมพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกลางเดือนธันวาคมนี้ และจะยื่นขึ้นต่อให้ทาง ครม. เพื่อพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณเพิ่มเติมอีกทีหนึ่ง

ซึ่งได้มีการตีมูลค่างานโยธาในช่วงทางดังกล่าวไว้ที่ 70,000 ล้านบาท และทางเอกชนได้ยื่นประกวดราคามาอยู่ที่ 60,000 ล้านบาท ส่งผลให้มีส่วนต่างเหลือทั้งสิ้น 10,000 ล้านบาท ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงการเสนอขอเพิ่มวงเงินขึ้นไปอีก 6,800 ล้านบาท ในการงานโยธากรณีปรับแบบก่อสร้าง 17 ตอนนั้นจึงถือว่าไม่ส่งผลกระทบต่องบประมาณโครงการแต่อย่างใด

นอกจากนี้แล้วนายสราวุธ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางกรมได้ยืนยันว่าจะมีเปิดให้บริการทดลองวิ่งในเส้นทาง Motorway สาย บางปะอิน-นครราชสีมา M6 ภายในช่วงปี 2565 ที่ขณะนี้โครงการมีความคืบหน้าอยู่ที่ 92% 

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป